/Werken

/STO werkgroepen

In de STO werkgroepen werken scholen en bedrijven samen zodat leerlingen zich kunnen oriënteren op een profielkeuze. We laten zien hoe mooi en veelzijdig een technisch beroep is, dat de keuzemogelijkheden oneindig zijn en dat er volop baankansen en carrièreperspectieven zijn.

/Vrienden van

Het vriendenprogramma is ontwikkeld om de betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven bij het Goudse techniekonderwijs verder te vergroten. Word Vriend van Techniek Talent Gouda en help mee aan de ontwikkeling van jonge techniektalenten voor de toekomst!

/Stages

Samenwerking met het lokale bedrijfsleven is van essentieel belang. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs moeten tijdens hun opleiding op verschillende momenten stage lopen.

/Bedrijven

Gouda is een stad vol bedrijvigheid en maakindustrie. Ook vandaag de dag kent Gouda nog vele ondernemers en daar zitten veel bedrijven tussen die zich met techniek en digitale technologie bezig houden.