/Werken

/Stages

Samenwerking met het lokale bedrijfsleven is van essentieel belang. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs moeten tijdens hun opleiding op verschillende momenten stage lopen.

/Bedrijven

Gouda is een stad vol bedrijvigheid en maakindustrie. Ook vandaag de dag kent Gouda nog vele ondernemers en daar zitten veel bedrijven tussen die zich met techniek en digitale technologie bezig houden.