/Stages

Op zoek naar technisch personeel?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs moeten tijdens hun opleiding op verschillende momenten stage lopen. Belangrijk om hier als bedrijf geld en tijd voor vrij te maken, want deze leerlingen zouden je toekomstige medewerkers kunnen worden. Daarom is een positieve leerervaring van essentieel belang om leerlingen enthousiast voor het vak te maken én te houden, en ze te verleiden om aan de slag te gaan in de technische sector.

Techniekpaspoort

Om meer duidelijkheid te geven over de stages die deze leerlingen moeten lopen, zijn we bezig met het samenstellen van een techniekpaspoort. Dit paspoort geeft een overzicht van de stagemomenten binnen de verschillende profielen en niveaus, hoe oud de leerlingen zijn en over welke technische vaardigheden ze beschikken. In het paspoort vind je ook een scorekaart waarop de stagebegeleider de competenties en vaardigheden van de leerlingen kan beoordelen.

Heb je een bedrijf in de regio Gouda en wil je leerlingen een positieve leerervaring geven? Neem dan contact met ons op!