/Beroepsonderwijs

In Gouda zijn verschillende beroepsopleidingen op het gebied van techniek en ICT, met name op MBO niveau. Daarnaast is er Campus Gouda. Hierin werken bedrijven, onderwijs en overheid in de regio Midden-Holland samen om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.

Deze scholen maken onderdeel uit van het Sterk Techniek Onderwijs (STO regio Gouda). Binnen dit project werken deze scholen samen om aantrekkelijk, innovatief en duurzaam techniekonderwijs in Gouda te realiseren, met als doel om kinderen toe te leiden naar een opleiding en loopbaan in de techniek.