/mboRijnland

mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

In Gouda kun je kiezen uit zo’n 25 opleidingen op het gebied van techniek en ICT op verschillende niveaus. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.

Techniek interessegebieden:

ICT interessegebieden:

Kijk voor meer informatie over de verschillende opleidingen op de website van mboRijnland.