/Lesaanbod onder schooltijd

Bibliotheek Gouda en Techniekpunt Gouda zijn samen verantwoordelijk voor het lesaanbod waarin techniek én digitale technologie aan bod komen. De lessen sluiten aan bij de onderwerpen uit de onderwijsmethodes en bij de kerndoelen en leergebieden in het curriculum.

Naast kennis gaan de lessen ook over houding (willen weten en willen begrijpen) en vaardigheden (onderzoeken en ontwerpen, 21e-eeuwse vaardigheden en het kunnen toepassen van kennis). Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de STEAM aanpak. Binnen het STEAM leerproces zijn er volop aanknopingspunten met taal- en rekenonderwijs en eventuele projecten of thema’s op school.

In het najaar bezoeken de groepen 5 en 6 van de Goudse basisscholen de Techniekwerkplaats, in het voorjaar zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt. Aanmelden kan via de Brede School.

Ieder thema bestaat uit 4 lessen. De eerste les vindt op school plaats, de tweede en derde les in de Techniekwerkplaats en de laatste les in samenwerking met een school in het voortgezet onderwijs of bij een bedrijf in Gouda.

Thema BOUWEN (voor groep 5)

 • Techniek: bouwen, constructies en verbindingen
 • Technologie: programmeren, motoren en sensoren
 • Constructiemateriaal: LEGO Spike Essential, Makedo
 • Materiaalbewerking: papier en karton

Thema BEWEGEN (voor groep 6)

 • Techniek: krachten, hefbomen en tandwielen
 • Technologie: programmeren, rijdende robots
 • Constructiemateriaal: diverse rijdende robots
 • Materiaalbewerking: hout

Thema STROMEN (voor groep 7)

 • Techniek: stroomkring, isoleren en geleiden
 • Technologie: elektronica
 • Constructiemateriaal: Byor
 • Materiaalbewerking: metaal

Thema ONTWERPEN (voor groep 8)

 • Techniek: vormgeving en ontwerpen
 • Technologie: programmeren, 2D/3D tekenen
 • Constructiemateriaal: LEGO Spike Prime, Tinkercad
 • Materiaalbewerking: textiel en kunststof