Nieuwsbericht

STO structureel

Tijdens de landelijke dag van het Sterk Techniek Onderwijs (STO) op 19 september jl. sprak Jan van Nierop met Itgen Hansen. Itgen is beleidsmedewerker STO bij het Ministerie van OCW en geeft in het gesprek onder andere antwoord op de vraag of de STO-middelen structureel zijn.

Hij geeft aan dat Sterk Techniek Onderwijs een fantastisch succes is. Dat ziet het ministerie en ook onderwijsminister Dennis Wiersma. In het huidige regeerakkoord wordt de financiering van het STO wederom genoemd. Het structurele geld voor het STO blijft overigens geoormerkt aan samenwerking. Die samenwerking komt her en der in het land al goed van de grond, en daar moeten de komende jaren nog verdere stappen in gezet worden. Goed nieuws dus, ook voor de samenwerking onder het label Techniek Talent Gouda!

Bekijk het hele fragment op: https://youtu.be/LSeLoGp-Xfc