Nieuws

Planvorming 2025-2029

In de regio Gouda zijn we druk bezig met het schrijven van een nieuw plan voor Sterk Techniekonderwijs (STO) voor de periode 2025 Р2029. Na de startbijeenkomst met de scholen begin februari, vond gisteren de bijeenkomst met onderwijs en bedrijfsleven plaats, waar we discussieerden over verschillende thema’s. Alle aanwezigen hartelijk dank voor jullie input en feedback!

De komende weken gaan we verder aan de slag met het herijken van onze regiovisie en doelstellingen. Daarna zullen we onze ambities gaan vertalen in concrete samenwerking en activiteiten. En dat doen we natuurlijk graag samen met de scholen, bedrijven en andere samenwerkingspartners in de regio!