Nieuws

Nieuwe werkgroepen

Exact een jaar na het tekenen van het Goudse Techniekakkoord kwamen de deelnemers van STO Gouda op 13 oktober jl. bij elkaar voor een inspiratiesessie in de nieuwe Techniekwerkplaats. Doel van deze bijeenkomst was om techniekdocenten en andere vertegenwoordigers vanuit de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven te informeren over de nieuwe werkgroepindeling.

Stand van zaken

In het plenaire deel kregen de aanwezigen een korte update vanuit de stuurgroep en het bedrijfsleven door Leendert van der Ham (Driestar College) en Jan Willem van der Wolf (Gouda Onderneemt). Daarna vertelde Jenny Fidder (Techniekpunt) iets over de realisatie van de Techniekwerkplaats, de STEAM aanpak en het beoogde lesprogramma voor het komende schooljaar. Tot slot nam Ben Krijgsman (Goudse Waarden) het woord over de nieuwe werkgroepindeling.

Nieuwe werkgroepen

Werkgroep 1 blijf grotendeels in tact en heeft als doel om te werken aan een doorgaande leerlijn PO/VO voor techniek en digitale technologie. De overige werkgroepen gaan per profiel ingedeeld worden. In de praktijk betekent dit dat er 5 werkgroepen komen:

Opdracht

De belangrijkste opdracht voor de verschillende werkgroepen is samenwerking (tussen docenten, scholen en met het bedrijfsleven), kennisdeling, het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen op het vakgebied en het bespreken van nieuwe technieken in het onderwijs. Na het plenaire gedeelte gingen de aanwezigen uiteen in de genoemde werkgroepen om kennis te maken en vervolgafspraken te maken.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de werkgroepen of wil je als docent of bedrijf een bijdrage leveren, stuur dan een mail naar info@techniektalentgouda.nl