Nieuws

Lessen groep 5 en 6

Deze maand zijn de eerste groepen 5 en 6 in de Techniekwerkplaats geweest voor een reeks lessen rond het thema BOUWEN. De leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool en St. Aloysius hadden de primeur. In totaal zullen 27 groepen 5 en 6 de komende weken dit onderschoolse programma volgen.

Kennis en vaardigen

In de Techniekwerkplaats worden techniek en digitale technologie geĆÆntegreerd aangeboden. In de eerste les doen de leerlingen vooral kennis en vaardigheden op. Zo bouwen ze met LEGO, maken ze kennis met de werking van motoren en sensoren en leren ze op de iPad programmeren met Block Coding. Daarna gaan ze aan de slag met karton en hout. Ze leren de materialen kennen en gaan aan de slag met de benodigde gereedschappen om deze materialen te bewerken. Aan bod komen constructies en verbindingen: hoe maak je een bouwwerk stevig?

Toepassen in een challenge

In de tweede les gaan de leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden toepassen in een STEAM-challenge, in dit geval nummer 17 De Wolf is terug! De leerlingen krijgen daarbij een open vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wolven en mensen goed kunnen samenleven? Daarbij houden ze rekening met de verschillende invalshoeken die in de challenge besproken worden. Er is geen goed of fout, want het gaat om het leerproces en niet om het eindproduct. De leerlingen maken eerst een ontwerp en gaan daarna aan de slag met het maken van een prototype. Ze mogen daarbij verschillende materialen en gereedschappen gebruiken en verwerken daarin minimaal 1 technologisch component dat ze zelf moeten programmeren. Tot slot is er ruimte voor de leerlingen om hun prototype met de groep te delen. Ze mogen daarbij zelf kiezen in welke vorm ze hun bouwwerk willen presenteren.

Enthousiaste reacties

De eerste reacties van de leerkrachten en de leerlingen zijn enthousiast. Omdat deze lessenreeks onderdeel is van de pilot worden de lessen uitgebreid geƫvalueerd. De opbrengsten worden gebruikt om te toetsen of het lesprogramma bijdraagt tot een positieve leerervaring van de leerlingen en om het lesprogramma optimaal te laten aansluiten bij de behoefte vanuit het onderwijs.