Nieuws

Huis van de toekomst

Leerlingen van de groepen 8 van de Johannes Calvijnschool hebben de afgelopen maand meegedaan aan de wedstrijd ‘Huis van de toekomst’ van het Driestar College. Ze gingen aan de slag om hun eigen huis te ontwerpen en te bouwen en mochten op school én thuis werken aan de opdracht.

Met elkaar bouwden ze een heuse ‘Stad van de toekomst’. Ze maakten kennis met diverse materialen en technieken en zijn onder begeleiding van docenten van Driestar College ook aan het werk geweest op de afdelingen BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en PIE (Produceren, Installeren en Energie). Op 22 april vindt de prijsuitreiking plaats. 

Met dit project laat het Driestar College kinderen al op jonge leeftijd kennismaken van techniek. Bovendien is het een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs.