/Hoornbeeck College

Op het Hoornbeeck College kun je kiezen voor de sector Technologie. Binnen die sector worden in Gouda 3 studierichtingen aangeboden:

  1. bouwkunde/infra
  2. ICT-opleidingen
  3. mobiliteit

Je kunt kiezen uit 12 opleidingen, op verschillende niveaus. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de website van het Hoornbeeck College.