/Campus Gouda

Bedrijven, onderwijs en overheid in de regio Midden-Holland werken samen om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen in een duurzame en innovatieve omgeving. Studenten van verschillende niveaus gaan aan de slag met vraagstukken die op de agenda staan bij bedrijven en overheid uit de regio. Binnen Campus Gouda worden vanaf september 2021 modules aangeboden vanuit twee verschillende Living Labs.

Zorg & Technologie

Technologie is niet meer weg te denken. Ook niet in de zorg, maar hoe geef je die zorgtechnologie een plek op de werkvloer? Het Living Lab Zorg & Technologie richt zich in eerste instantie op de ouderen- en gehandicaptenzorg. Daar is de nood het hoogst vanwege het tekort aan personeel en de toenemende vergrijzing. Zorgtechnologie kan ervoor zorgen dat de zorg efficiënter wordt ingezet, terwijl tegelijkertijd het welzijn van de ouderen voorop staat.

Bodem & Technologie

Dé grote uitdaging van de regio Midden-Holland is bodemdaling. Het vraagstuk heeft echter nog geen vaste plaats in het regionaal opleidingsaanbod. Een Living Lab Bodem & Technologie biedt onderwijsinstellingen – mbo, hbo én wo – en het bedrijfsleven de kans om op een duurzame manier aan te sluiten op verschillende projecten, verspreid over diverse testlocaties in de regio.

Wil je meer weten over Campus Gouda, kijk dan op hun website.