/STO Gouda

Gouda

Gouda is een stad vol bedrijvigheid en maakindustrie: in het verleden heeft Gouda veel profijt gehad van haar gunstige ligging aan een belangrijke vaarroute. Ook vandaag de dag kent Gouda nog vele ondernemers en daar zitten veel bedrijven tussen die zich met techniek en digitale technologie bezig houden. Grote en kleine bedrijven, zelfstandig ondernemers, opererend in binnen- en buitenland.

Technologie is een belangrijke motor van onze economische welvaart en overal om ons heen. In steeds meer sectoren is kennis van en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Het Goudse bedrijfsleven kijkt uit naar kinderen die beschikken over een nieuwsgierige, onderzoekende grondhouding en de juiste vaardigheden voor de banen van de toekomst.

Wat is Sterk Techniek Onderwijs?

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld van de overheid om te werken aan aantrekkelijk, innovatief en sterk techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Ook in de regio Gouda is dat het geval: onderwijs, gemeente en bedrijfsleven werken samen aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs (STO Gouda).

Daarnaast hebben we in Gouda in 2021 een Techniekakkoord opgesteld. Hiermee zetten we ons in om techniek in Gouda te promoten, o.a. door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, de realisatie van de Techniekwerkplaats in de Chocoladefabriek en de gezamenlijke branding met het label Techniek Talent Gouda.

Wat kunnen bedrijven doen?

Het lokale bedrijfsleven levert een belangrijke bijdrage aan het Sterk Techniekonderwijs (STO Gouda). Die cofinanciering kan bestaan uit:

Heb je een bedrijf in de regio Gouda en wil je graag een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op!